Slægtsforeningen Ougaard

Sitemap
Print version

Login

Sidst opdateret:
02/05 2019 21:49:19

Forside

Denne side er hjemmeside for Slægtsforeningen Ougaard.

På hjemmesiden findes bl.a. oversigter over bestyrelsens medlemmer og en familiefortegnelse, og adgang til at melde adresseforandringer, navneændringer m.m.

Der er også mulighed for at du kan oprette e-post adresser og web hjemmesider knyttet til ougaard.dk.

De sidste nyheder

Maj 2019

 • Generalforsamling forventes afholdt søndag den 25. august 2019 kl 16 på Hedevej 32, Fløng, Hedehusene. Tidligere samme søndag planlægges en kulturtur. Nærmere information, herunder dagsorden i henhold til foreningens love, forventes udsendt sidste i juli måned 2019

December 2018

 • Medlemsblad December 2018 
 • Avisudklippene omtalt i December 2017 og januar 2018 er nu udvidet til også at omfatte udklip fra 1919. De ligger på vores hjemmesides lukkede del Avis-sammenklip

Juni 2018

Januar 2018

 •  På siden med Avis-sammenklip  er artiklen om Ejnar, Aksel, Viggo og Thorvald udvidet med avisklip fra 1918. (på den lukkede del)

December 2017

 • Medlemsblad December 2017
 • Medlemsbladet omtaler en række avisartikler John har samlet og offentliggjort. De ligger på vores hjemmesides lukkede del Avis-sammenklip 

September 2017

 • Generalforsamling den 2. september forløb roligt og med genvalg af alle. Referat fremsendes med bladet ved juletid. 

August 2017

 • Medlemsblad August 2017 med mere detaljeret omtale af Ougaarddagen den 2. september 

Maj 2017

 • Formanden annoncerer at der planlægges Ougaarddag med generalforsamling lørden den 2. september 2017 kl 13:30 - ?. Dagen begynder med en tur i Gøngehøvdingens fodspor ved Jungshoved Slotsbanke. Herefter besøger vi "Gøngernes by" Præstø og Lundby, hvor Svend Gønge Poulsen boede sine sidste år og menes at ligge begravet. Fra Lundby går turen videre til Mogenstrup, hvor formanden lægger hus til resten af arrangementet

December 2016

August 2016

 • Medlemsblad August 2016. Omtale af Ougaard dag den 27. august.

Juli 2016

December 2015

Juli 2015

 • Medlemsblad Juli 2015, med detaljer om Ougaarddag og generalforsamling den 30. august. 

April -juli  2015

 • Der afholdes Ougaarddag og generalforsamling den 23 30. August 2015 kl 14:30 i Fløng. Nærmere detaljer og dagsorden med blad, der udsendes primo august.

December 2014

Maj 2014

 • Nyt medlemsblad Maj 2014, bl.a. med omtale af ekstra Ougaard-dag den 14. juni 2014 hos Lisbeth i Kastrup

December 2013

Oktober 2013

August 2013

April 2013

 • Foreningens (giro-) konto i Danske Bank er nedlagt. I stedet er oprettet en konto i Nordea med regnr 2283, konto 0745 793 045. 

Marts 2013

 • Reserver eftermiddagen den 14. september 2013 til generalforsamling, kaffe, hygge og grillmåltid med medbragt kød og vin.

December 2012

December 2011

September 2011

 • Referat fra generalforsamlingen 2011-09-24
 • Nye love for Slægtsforeningen vedtaget 2011-09-24
 • Billeder fra jubilæumsfesten i foråret

August 2011

21. Marts 2011, Slægtsforeningens 50 års jubilæumsdag

På vores private sider (husk brugernavn og adgangskode) er der desuden blevet adgang til

Familiefortegnelsen er blevet opdateret efter velvilligt input fra alle slægtens grene. Familiefortegnelsen er omkring 20. marts 2011 blevet sendt til alle Slægtsforeningens medlemmer, hvor vi kender adressen. Såfremt du savner familiefortegnelsen, giv besked til formanden (at) ougaard (dot) dk.

Januar 2011

 • Nyt medlemsblad, januar 2011. Jubilæumsfest den 26. marts 2011
 • Tilmeldingsseddel til jubilæumsfest. Udfyld og send til formanden@ougaard.dk
 • Listen over originalbilleder som John savner er blevet opdateret efter John har fået nogle af billederne. De er beskrevet på den private del af hjemmesiden, så du bliver afkrævet brugernavn og adgangskode for at se oversigten over de savnede billeder

December 2010

 • Nyt medlemsblad, december 2010. Omtale af jubilæumsfest den 26. marts 2011 m.m.
 • John eftersøger en række originalbilleder. De er beskrevet på den private del af hjemmesiden, så du bliver afkrævet brugernavn og adgangskode for at se oversigten over de savnede billeder

Juni 2010

December 2009

August 2009

Juni 2009

December 2008

16. juli 2008

 

Powered by CMSimple